Værdigrundlag:

 

Vi er modstandere af Den Europæiske Union, fordi EU:

 

1. I sit grundlag har en fast politisk dagsorden, der sætter markedsøkonomiske interesser over bl.a. sociale, miljømæssige, etiske og kulturelle hensyn.

 

2. I sin struktur er udemokratisk og uigennemsigtig, samt isolerer beslutningsprocessen fra befolkningerne.

 

3. Er usolidarisk, idet den forårsager fattigdom, ulighed og sociale spændinger, både indenfor og udenfor EU.

 

Vi arbejder på et internationalt, anti-racistisk grundlag, og vil fremme ligestilling imellem folk uanset etnicitet, køn, religion og seksualitet.

 

ROPA er et løst organiseret og selvstyrende netværk.